medycyna - lekarze - studenci medycyny - zdrowie - uroda - antykoncepcja

katalog

katalog > lekarze > psycholodzy


Psycholog mgr Katarzyna Żołnacz
Psycholog dopomaga zwalczyć rozmaite problemy, tak indywidualne jak również te małżeńskie. Każde małżeństwo przechodzi w jakim¶ okresie poprzez destabilizację. Genezy tego stanu rzeczy bywaj± bardzo obszerne - temu pomaga profesjonalna terapia. Wskutek niej współmałżonkowie - pod warunkiem, że tego rzeczywi¶cie chc± - maj± szansę rozstrzygn±ć problem, który pojawił się w ich małżeństwie.

Adres:
Lotnicza 15
20-354 Lublin

Tel. komórkowy: 606222335

URL: http://www.psycholog-lublin.eu psycholog@psycholog-lublin.eu

Mapka:
Wszystkich wpisów: (63)
Kategorii: 173


Medycyna - katalog lekarzy - studenci medycyny - zdrowie - uroda - leki - porady medyczne Medycyna - katalog lekarzy - studenci medycyny - zdrowie - uroda - leki - porady medyczne
Copyright © 2007-2012 med-news.pl